وصیت تملیکی

از دانشنامه حقوقی

وصیت تملیکی وصیتی است که به موجب آن کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگش بطور مجانی به دیگری تملیک می کند (ماده ۸۲۶ قانون مدنی) تحقیقاً وصیت تملیکی ایقاع است و مواد قانون قابل حمل بر ایقاع بودن آن هست کما اینکه قابل حمل برعقد بودن هم هست.

ابزارهای شخصی
گویش‌ها
عملکردها
منوی اصلی دانشنامه
جعبه ابزار